Patents and Licences

Patenty a licence

Univerzita Palackého v Olomouci je vlastníkem více než 150 patentů a užitných vzorů, které nabízí k dispozici pro vaše podnikání. Vybrané patenty najdete na stránkách Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Přehled všech zveřejněných patentových přihlášek a udělených patentů a přihlášky užitných vzorů a vynálezů najdete v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví (do pole přihlašovatel, prosím, zadejte „Univerzita Palackého“). Další přihlášky naleznete v databázi Espacenet.