Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky
Věda a výzkum na UPPartnerství, kariéra > Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

Výběrová řízení pracovišť Univerzity Palackého

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice „Administrativní asistent / ka“.
Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého vypisuje výběrové řízení na obsazení místa na Katedře filozofie a patrologie
Univerzita Palackého v Olomouci, IČ: 61989592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, (dále jen „vyhlašovatel“) vyhlašuje podle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, veřejnou...