Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky
Věda a výzkum na UPPartnerství, kariéra > Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

Výběrová řízení pracovišť Univerzity Palackého

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. dubna 2017: