Leiden Ranking
Věda a výzkum na UPŽebříčky > Leiden Ranking

Leiden Ranking

Excelentní publikace i čilá spolupráce se zahraničními výzkumníky. To jsou silné stránky Univerzity Palackého (UP), které potvrdil mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2016. Co do citovanosti studií patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami první pozice. V celosvětovém srovnání obsadila například v kategorii věd o živé přírodě a o Zemi 202. místo v konkurenci 842 hodnocených univerzit. V hodnocení, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, zaujímá ve fyzikálních vědách dokonce 60. příčku.

Díky kvalitním vědeckým článkům ve vybraných prestižních časopisech, které se ve svém oboru vyskytují mezi deseti (PP top 10%), či dokonce jedním procentem (PP top 1%) nejcitovanějších prací, Univerzita Palackého předstihla Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu i ČVUT. Jiné tuzemské vysoké školy se do žebříčku nedostaly, neboť nesplnily kritérium minimálně jednoho tisíce publikací v období let 2011 až 2014.

Nejlépe si v Olomouci vedli vědci z oblasti věd o živé přírodě a o Zemi. Díky jejich nejcitovanějším publikacím (top 1 %) se UP vyšvihla až na 202. pozici ve světě a předstihla ostatní tuzemské univerzity. Republikové prvenství má i ve fyzikálních vědách (481. ve světě). V těchto vědních oblastech UP drží prvenství i v hodnocení deseti procent nejcitovanějších článků.

Leiden Ranking nabízí hned několik srovnání. Umístění univerzit závisí na výběru jednotlivých indikátorů a parametrů včetně stanovení minimálního počtu publikací. Neexistuje tedy pouze jedno pořadí, jak tomu bývá u většiny jiných prestižních žebříčků.

Impact

Leiden Ranking 2016

Umístění podle PP top 1% bez minima publikací

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth sciences

Mathematics and Computer Sciences

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

273

624

92

202

242

584

220

481

299

694

MU

202

413

183

398

212

508

255

581

230

568

UK

240

511

221

481

209

503

261

599

194

493

ČVUT

308

794

292

718

230

546

287

682

48

154

Zdroj: CWTS Leiden Ranking 

Mezinárodní žebříček se zaměřuje i na excelentní publikace vzniklé na základě mezinárodních kontaktů, tedy ve spolupráci vědců ze dvou a více zemí. V rámci tohoto indikátoru je Univerzita Palackého první v porovnání s ostatními českými univerzitami v oblasti fyzikálních věd, kde zaujímá 60. příčku ve světě, a ve vědách o živé přírodě a o Zemi, kde se umístila na 161. pozici. Pokud bychom sledovali práce vzniklé díky zahraniční spolupráci ve všech oborech, je UP v rámci České republiky na druhém místě za ČVUT, ve světě na 107. místě.

Collaboration

Leiden Ranking 2016

Umístění podle PP international collaboration, (bez minima publikací)

All sciences

Biomedical and Health Sciences

Life and Earth sciences

Mathematics and Computer Sciences

Physical Sciences and Engineering

Social Sciences and Humanities

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

Europe

World

UP

89

107

198

247

134

161

275

497

50

60

55

112

MU

207

257

204

255

178

230

134

206

204

317

111

217

UK

97

116

169

204

187

242

60

101

56

66

54

110

ČVUT

53

64

248

335

230

343

243

396

70

86

310

756

This international ranking is conducted by the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) at Leiden University, the Netherlands, on the basis of the Web of Science database. It ranks universities merely upon the basis of bibliometric data; unlike in other rankings, it does not rely on reputation surveys and the quality of education at institutions. Compared with the 2015 edition, the ranking does not include collaboration between scientists and the industrial sector. That will be included in a special edition of the CWTS Leiden Ranking, to be published in autumn of 2016. The methodology for the year 2016 has been significantly changed. More detailed information is available HERE.