QS EECA Ranking
Věda a výzkum na UPŽebříčky > QS EECA Ranking

QS EECA Ranking

Žebříček pro léta 2015 a 2016 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS), hodnoceno bylo 150 univerzit z 30 zemí. Univerzita Palackého skončila na 64. příčce. QS u ní zvlášť vyzdvihuje vysoký počet citací v odborných publikacích a velký význam výzkumu. V porovnání s ostatními českými univerzitami je nejlepší v indikátorech Citations per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání k celkovému počtu akademických a vědeckých pracovníků).

QS EECA 2015/2016

Citace odborných publikací

International Faculty

UK

98,2

68,5

ČVUT

61,4

27,7

MU

90

82,4

VUT

39,7

63,7

UP

99,7

95,8