QS World University Rankings
Věda a výzkum na UPŽebříčky > QS World University Rankings

QS World University Rankings

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení.  Jako jediný mezinárodní žebříček získal oficiální uznání od mezinárodní asociace IREG - Observatory on Academic Rankings and Excellence, jež se věnuje hodnocení a kritickému pohledu na existující mezinárodní žebříčky. Univerzita Palackého do něj pronikla poprvé v roce 2016, v globálním hodnocení zaujímá 651. -700. pozici.

Žebříček obsahuje více než 900 univerzit, mezi mezi TOP 700 školami má Česká republika v roce 2016 pět zástupců. Univerzita Palackého je mezi nimi čtvrtá.

Obdobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i QS World University Rankings vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací, při posledním hodnocení  sledoval výsledky za léta 2011 až 2015. V těchto kritériích UP v posledních letech hraje v tuzemsku vůdčí roli a dobrou pozici má i v zahraničí, což dokládají také další významná mezinárodní srovnání včetně Leiden Ranking 2016. Žebříček QS však navíc posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol. Reputace škol, tedy to, jak ji vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu, má padesátiprocentní váhu.

Právě v této oblasti měla olomoucká univerzita v minulosti nízké hodnocení. Díky postupnému zlepšování však v roce 2016 stanula po boku Univerzity Karlovy, ČVUT, Masarykovy univerzity i VUT, které si v porovnání s loňskem v žebříčku pohoršily. V indikátorech „Citations per paper“ (normovaný počet citací na jednoho akademika) a „International faculty“ (index, který sleduje podíl zahraničních akademiků na univerzitě) je UP v pořadí českých univerzit dokonce na prvním místě.

 

www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016