The Times Higher Education World University Ranking
Věda a výzkum na UPŽebříčky > THE World University Ranking

THE World University Ranking

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi dva nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Největší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon univerzity, včetně citovanosti, a výuka (celkem 90 %). Součástí hodnocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v jejímž rámci se akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu a kvalitě výuky.

Spolu s Univerzitou Palackého se mezi elitní osmistovku vysokých škol z celého světa dostalo i dalších osm českých univerzit. Univerzita Palackého si nejlépe vedla v míře internacionalizace a citacích vědeckých prací. V těchto kategoriích předstihla Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu.

Times Higher Education World University Rankings 2015–2016

 

VŠB

VUT

UK

ČVUT

MU

UP

Teaching

18.8

18.0

31.5

20.6

21.2

19.2

International Outlook

22.3

35.8

52.8

25.0

48.9

48.8

Industry Income

32.1

33.7

28.2

28.2

28.5

28.7

Research

15.7

14.7

21.5

9.3

22.9

11.8

Citations

85.5

55.8

41.0

46.3

27.8

42.9

Rank

301.-350.

401.-500.

401.-500.

501.-600.

501.-600.

501.-600.