U.S. News and World Report Best Global Universities Rankings
Věda a výzkum na UPŽebříčky > U.S. News - Best Global Universities Rankings

U.S. News – Best Global Universities Rankings

V žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking uspěla UP už v roce 2014, kdy figurovala na 488. pozici. V roce 2015 si polepšila o 15 míst a poskočila na 473. místo. Českou republiku v roce 2014 v žebříčku zastupovaly jen tři univerzity, v roce 2015 se do něj probojovaly čtyři univerzity. V roce 2016 se UP umístila na 494. pozici, oproti předchozímu roku ale v hodnocení přibylo 250 univerzit a změnila se i skladba sledovaných indikátorů. V republikovém srovnání si UP meziročně o jednu příčku polepšila, skončila na druhém místě za Univerzitou Karlovou. Z tuzemských univerzit se do tisícovky nejlepších dostalo šest univerzit.

Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle dvanácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je stejně jako u THE žebříčku také reputation survey, tedy vyjádření a hodnocení akademiků z celého světa.

Hodnocení listu U. S. News publikované v roce 2014, 2015 a 2016

Vysoká škola

2014

2015

2016

UK

179.

204.

201.

ČVUT

371.

399.

535.

UP

488.

473.

494.

MU

-

622.

598.